Betalning och priser

Ridskolan; priser och betalning 2022

Pris

Betalas senast


Termin 1

Vecka 4-8

1750 kr

1 januari


Termin 2

Vecka 10-14

1750 kr

1 februari


Termin 3

Vecka  16-20

1750 kr

1 april


Termin 4

Vecka 21-25

1750 kr

 1 maj

Termin 5

Vecka 34-38

1750 kr

1 augusti

Termin 6

Vecka 39-43

1750 kr

1 september


Termin 7

Vecka 45-49

1750 kr

1 oktober


Privatlektioner; priser och betalning


På egen häst

Inklusive hästhyra

1 lektion

450 kr

600 kr

5 lektioner

2000 kr

2750 kr

Pengarna sätts in på Plusgiro 50 42 92 - 4 eller Bankgiro 388 - 6595

 

Skriv på inbetalningen vem det är som ska rida, och när (dag och termin eller privatlektion eller kurs).